• نت های بویایی عطر MEMO RUSSIAN LEATHER EDP عبارتند از:  رايحه اوليه: جوز هندی ریحان مریم گلی نعنارايحه میانی: گشنیز  درخت سرو درخت کاج  اسطوخدوسرايحه پایانی: دانه تونکا چرم  سدر چوب گایاک

  بیشتر
 • نت های بویایی عطر MEMO FRENCH LEATHER EDP عبارتند از:  رايحه اوليه: لیمو ترش فلفل برزیلی گل رزرايحه میانی: مریم گلی درخت سرو سدررايحه پایانی: وتیور  مشک  جیر 

  بیشتر
 • نت های بویایی عطر MEMO ITALIAN LEATHER EDP عبارتند از:  رايحه اوليه: وانیل چرم   برگ گوجه فرنگی رايحه میانی: ریشه زنبق مریم گلی گالبانومرايحه پایانی: مُرّشیرین بلسان پِرویی

  بیشتر
 • نت های بویایی عطر MEMO AFRICAN LEATHER EDP عبارتند از:  رايحه اوليه: زعفران لیمو  شمعدانیرايحه میانی: هل زیره رايحه پایانی: چرم  نعنا هندی عود وتیور

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف